MENU

MGA SERBISYONG IBINIBIGAY NG TANGGAPAN NG PATALAANG SIBIL

Lokasyon: Unang Palapag ng Bahay Pamahalaan
Telepono Bilang: 793-2079 / 713-0094

Bukas ang tangapan mula Lunes hangang Biyernes
mula 8:00 ng umaga – 12:00 ng tanghali
at 1:00 ng hapon- 5:00 ng hapon

PAGTATALA NG REHISTRO NG KAPANGANAKAN, KASAL AT KAMATAYAN

PATUNGKOL SA SERBISYO:
Ang mandato ng REPUBLIC ACT No. 3753 ay ang pagtatalaga at pagtatatag ng rehistrong sibil sa Pilipinas patungkol sa pagrerehistro at pagtatala ng mga akto, kaganapan ng estadong sibil ng isang tao at mga instrumentong legal.

KAPANGANAKAN:
Ang kapanganakan ng isang tao, bilang isa sa mahalagang kaganapan ay nararapat na irehistro sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng kapanganakan. Ito ay ipapatala sa Tanggapan ng Patalaang Sibil (Civil Registrar) sa kung saang bayan o lunsod nangyari ang kapanganakan

ORAS NG SERBISYO: Lunes – Biyernes; 8:00 ng umaga-5:00 ng haponM
FEES: Timely–Birth P 50.00
Late Registration: P250.00
R. A. 9255: 200.00
KABUUANG ORAS NG PROSESO: 55 minuto

PAGTATALA NG REHISTRO NG KAPANGANAKAN, KASAL AT KAMATAYAN

PATUNGKOL SA SERBISYO:
Ito ang batas na nagpapahintulot sa mga hindi lihitimong anak (illegitimate children) na gamitin ang apelyido ng ama, kung ang naturang bata ay kinilala ng ama sa pamamagitan ng pagpirma sa AFFIDAVIT OF ACKOWLEDGEMENT/ADMISSION OF PATERNITY sa likod ng Birth Certificate.

Kung ang bata ay naparehistro na sa apelyido ng ina, at ang ama ay nakapirma sa Affidavit of Acknowledgement/Admission of Paternity sa likod ng Birth Certificate ay magsadya lamang sa Tanggapan ng Tagatalang Sibil ang ama at ina ng bata upang magsagawa ng AFFIDAVIT TO USE THE SURNAME OF THE FATHER (AUSF) upang maisunod sa apelyido ng ama ang bata.
Mga dokumentong kailangan para sa pagapaparehistro ng batang hindi lehitimo / REQUIRED DOCUMENTS FOR

ILLEGITIMATE CHILD:
Ang kapanganakan ng isang tao, bilang isa sa mahalagang kaganapan ay nararapat na irehistro sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng kapanganakan. Ito ay ipapatala sa Tanggapan ng Patalaang Sibil (Civil Registrar) sa kung saang bayan o lunsod nangyari ang kapanganakan.

TIMELY- sa mga kapanganakang irerehistro sa loob at di lalampas ng 30 araw:

  • Certificate of Live Birth (Form 102), kailangang may pirma ng nagpaanak.
  • kailangang personal na magpunta ang mga magulang ng bata sa tanggapan
  • Affidavit to Use the Surname of the Father (AUSF) –makukuha sa LCR.

ORAS NG SERBISYO: Lunes – Biyernes; 8:00 ng umaga-5:00 ng haponM
FEES: Timely–Birth P 50.00
Late Registration: P250.00
R. A. 9255: 200.00
KABUUANG ORAS NG PROSESO: 55 minuto

KASAL

Para sa ordinaryong kasal, ito ay kailangang mai sumite sa Tanggapan ng Patalaang Sibil ng bayan o lunsod ng pinangyarihan sa loob ng 15 araw matapos ang okasyon. Habang sa mga kasal na hindi na nangailangan ng lisensya ng kasal, ito ay kailangang mai sumite sa loob ng 30 araw matapos ang okasyon.

MGA BAYARIN:

Application Fee -  P200.00
Marriage License - 102.00
CSWD/CHO - 60.00

Solemnization Fee
Mayor -  P200.00
Judge - 350.00

Aplikasyon para sa Lisensya ng Kasal

PATUNGKOL SA SERBISYO:

Para sa mga kasal na kinakailangan ng lisensya, ang mga aplikante ay kailangang kumuha ng magkahiwalay na sworn application sa Tangapan ng Patalaang Sibil kung saan sila naninirahan.

Ang aplikasyon ay itatala ng taga talang sibil sa isang registry book ng naaayon sa maayos na pagkakasunod sunod nito.

Sa mga lisenyang naipagkaloob, ito ay balido at maaring tangapin saan mang lugar sa Pilipinas sa loob ng 120 araw mula sa petsa ng pagkakaloob nito. Ang bisa ng isang lisensya ay awtomatikong makakansela kung ito ay hindi nagamit o kung ito ay lumampas sa itinakdang panahon.

MAG KAILANGANG DOKUMENTO:

  • Certified True/Xerox copy of birth certificates ng mag aplikante
  • CENOMAR (Certification of No Record of Marriage) mula sa NSO
  • Parental Consent kung ang aplikante ay 18–20 taong gulang
  • Parental Advice kung ang aplikante ay 21–24 taong gulang
  • Isa sa mga aplikante ay kailangang residente ng Tayabas- Ang kliyente ay magdadala ng Barangay Certificationof residency
  • Pre-Marriage Counseling Certificate – ang mga aplikante ay kailangang dumalo sa Family Planning Seminar na ginaganap sa Health Center. Ito ay isang beses na seminar lamang tuwing lunes, 1:00 na hapon