MENU

Barangay Palale Kanluran

BARANGAY OFFICIALS
Remegio J. Cabuyao
  Punong Barangay
 Miguel A. Reyes   Kagawad
 Daniel A. Argete   Kagawad
 Rolando A. Zarzsuelo   Kagawad
 Primo A. Reyes   Kagawad
 Eudolfo A. Orogo   Kagawad
 Juanito R. Pornela   Kagawad
 Reynaldo G. Cabriga   Kagawad

Brgy. Kanluran Palale