MENU

Barangay Katigan Silangan

BARANGAY OFFICIALS
Silverio E. Lavado   Punong Barangay
Bernardo P. Padrique   Kagawad
Evan L. Cabalsa   Kagawad
Rodrigo V. Cabriga   Kagawad
Isagani R. Lavado   Kagawad
Apolinar O. Pagana   Kagawad
Evelyn A. Anoso   Kagawad
Bernard R. Cabanas   Kagawad

Barangay Katigan Silangan