MENU

Barangay Valencia

BARANGAY OFFICIALS
Laura A. Cabriga
  Punong Barangay
 Wilzon P. Zaberola   Kagawad
 Guillerma J. Mabulay   Kagawad
 Fermina Cabuyao   Kagawad
 Rufina C. Tutor   Kagawad
 Roel T. Cabuyao   Kagawad
 Teody Saberola   Kagawad
 Gregorio Patayon   Kagawad

Brgy. Valencia