[ PORTAL ] [ APPS ] [ LOGIN ]

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Official Website of Tayabas City

 

TAYABAS, LUNGSOD NAMING MAHAL

Titik ni: Dr. Hilarion T. Salvaña
Musika ni: Gregorio S. Salvaña
Inaregalo sa koro ni: Lamberto B. Galleno
Inawit ng: The Magnificant Choral

 

I
O lungsod ko dangal ka ng aming buhay
Sa lukob mo kami'y punlang pinagyaman
Kaya ngayon sa yong ngalan
Kaming lahat ay nagpupugay

II
Aming lungsod na mahal Mutyang Tayabas may ilaw
Ang bawat pusong nagmamahal
Sa araw mo'y aming alay
Lalalala-lalalala-lala-lalalala

III
Kay rami nang mga anak mong natanyag
Sa larangang iba't-ibang naging ambag
Sa pagsulong at pagunlad ng lalawigan ng Quezon
At ng bansang Pilipinas lahat sila'y nakaranas

IV
Ng kandili mo O, Tayabas pinagpala kang lubos
Ngayo'y ganap ka nang lungsod
Kaya lahat kami ngayo'y nalulugod
Isang pangako ang sa' yo'y aming handog

Koda:
Kaming anak mo'y laang ikay laging paglingkuran
Dunong, yaman lakas ng aming katawan
Ibibigay upang kaunlara'y lalong makamtam.

Mabuhay ang Lungsod ng Tayabas

Berso1-Berso2-Berso3-Berso4
Berso1-Berso2-Berso3-Berso4
Koda

Official Website of Tayabas City
TOP