Barangay Ilayang Bukal Officials

logo here

Punong Barangay : Laguartilla, Veronica Francia

  1. Barangay Kagawad : Roxas, Salustiano Razalan
  2. Barangay Kagawad : Razalan, Danilo Roxas
  3. Barangay Kagawad : Odias, Petra Andaya
  4. Barangay Kagawad : Francia, Analito Andaya
  5. Barangay Kagawad : Laguartilla, Lucia Roxas
  6. Barangay Kagawad : Jumawan, Lorena Razalan
  7. Barangay Kagawad : Laguartilla, Eduvigio Odiaz
fShare
0