Barangay Ilayang Palale Elected Officials

logo here

Punong Barangay : Cabriga, Democrito Pasildo

  1. Barangay Kagawad : Cabriga, Cayetana Cabalsa
  2. Barangay Kagawad : Macasinag, Rolando Zarsuelo
  3. Barangay Kagawad :-> Cabriga, Edgardo Caseres
  4. Barangay Kagawad : Sotto, Roldan Cabriga
  5. Barangay Kagawad : Catalla, Petronilo Cabalsa
  6. Barangay Kagawad : Lopez, Maricel Cabriga
  7. Barangay Kagawad : Cabuyao, Marites Cabuyao
fShare
0