Barangay Ibabang Palale Elected Officials

logo here

Punong Barangay : Naynes, Emilio Caagbay

  1. Barangay Kagawad : Caagbay, Pedrito Laguador
  2. Barangay Kagawad : Cabuyao, Miguel Abesamis
  3. Barangay Kagawad : Dela Cruz, Nestor Raca
  4. Barangay Kagawad : Oriasel, Leodegario Naynes
  5. Barangay Kagawad : Padua, Antonio Cabriga
  6. Barangay Kagawad : Naynes, Eladio Magdangan
  7. Barangay Kagawad : Pagana, Eric Raca
  8. Barangay Secretary : Pontigon Criselle C.
  9. Barangay Treasurer : Padua, Veneracion R.
  10. SK Chairperson : Cabalsa, Neil Patrick