Ambotika

FRONTLINE SERVICE: Ambotika

ABOUT THE SERVICE: Ang AmBotika ay isang online platform para sa mamayan ng Tayabas na kumonsulta o nagpacheck-up sa pamamagitan ng E-Konsulta Mo. Upang makatanggap ng serbisyo ay ipasa sa AmBotika Page (formerly Botrika Tayabas) ang reseta na galing sa E-Konsulta Mo. Ihahatid ang gamot sa Barangay Health Station (BHS) na malapit sa inyong lugar upang doon ninyo makuha.


FB LINK:  https://www.facebook.com/TayabasBotrika

SCHEDULE:  Lunes hanggan Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang – 4:00 ng hapon maliban kung holiday.

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top