E-Konsulta Mo

FRONTLINE SERVICE: E-Konsulta Mo

ABOUT THE SERVICE: Ang e-Konsulta Mo o online Medical Consultation ay isang virtual na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay-daan sa mga pasyente na humingi ng medikal na payo, pagsusuri, at paggamot mula sa mga Nurses at Doktor sa pangangalagang pangkalusugan sa internet o sa pamamagitan ng iba pang mga digital na platform ng komunikasyon. Ang paraan ng konsultasyon na ito ay nagbibigay-daan sa mga pasyente na kumonekta sa mga nurses at doktor nang malayuan, nang hindi nangangailangan ng personal na pagbisita sa isang pisikal na pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. (e-Konsulta or online Medical Consultation is a virtual health care service that allows patients to seek medical advice, diagnosis, and treatment from Nurses and Doctors in health care over the internet or through others more digital communication platforms. This method of consultation allows patients to connect with nurses and doctors remotely, without the need for an in-person visit to a physical health facility.)


FB LINK:  https://www.facebook.com/ekonsultamotayabas

SCHEDULE:  Lunes hanggan Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang – 4:00 ng hapon maliban kung holiday.

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top