Aplikasyon para sa lisensya ng kasal

FRONTLINE SERVICE: Aplikasyon para sa lisensya ng kasal

DOCUMENTS NEEDED: 

REQUIREMENTLEGAL BASIS

Mga kailangang dokumento para sa pag-a-apply ng Lisensya ng Kasal:

– Certified True/Machine or PSA copy ng birth certificates ng mga aplikante (ang mga ito ay kailangang current year issue

– CENOMAR (Certification of No Record of Marriage) mula sa PSA (ito ay may isang taong validity mula sa petsa na ito ay na-issue)

– Parental Consent kung ang edad ng aplikante ay sa pagitan ng 18-21 taong gulang

– Parental Advice kung ang edad ng aplikante ay sa pagitan ng 21-25 taong gulang

– Isa sa mga aplikante ay kailangang residente ng Tayabas

– Valid ID at Sedula  magdala ng barangay Certification of Residency

R.A 7160

(Local government Code)

 

R.A 9485

(Anti-red Tape Act)

 

R.A 3753

(Civil Registration Law)

AO No.1 s.1993

(IRR-3753)

Exec. Order No. 209

(Family Code)

 

PD 965

       (FPRP)

 

AO no. 1 s.1993 Rule 48 sec.3

Art. 14 of the Family Code

 AO no. 1 s.1993 Rule 48 sec.4

Art. 14 of the Family Code

 RA 10354

(RPFP)

 

JMC 2018-01


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

CLIENT STEPS/PROCEDURES AS INDICATED IN THE CITIZEN’S CHARTERLEGAL BASISTOTAL PROCESSING TIMETOTAL FEES TO BE PAID

– Tutungo ang kliyente sa Clientele Assistance Desk dala ang mga kaukulang requirements sa pag-a-apply ng Lisensya ng Kasal

– Assessment ng mga requirements. Ang kliyente ay bibigyan ng color coded number card kalakip ang Clientele feedback form.

– Isusulat ng kliyente ang kanyang mga impormasyon sa left lower box ng Clientele Assistance Form (Pangalan, Address at Contact Number).

– Tatawagin ang numero ng kliyente at ibibigay sa nakatalagang empleyado ang lahat ng kailangang dokumento na current year issue kalakip ang filled -out clientele feedback form.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – — – – —

Tutungo sa Population Section dala ang endorsement na maari na dumalo sa PMOC.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – –

– Ibibigay ang mga kailangan at hinihinging impormasyon sa interview

– Itsi-tsek ang lahat ng mga impormasyong itinatala sa pagtingin sa isang kahiwalay na monitor na itinalaga para sa kliyente

– Babasahing mabuti ng kliyente ang mga dokumento upang macheck ang lahat ng mga datos at ikukumpirma niya ito sa empleyado kung ito ay tama. Kung may mali sa datos na na-encode, sasabhin niya ito sa empleyado upang ma-verify at baguhin. Ibabalik ng kliyente ang initial print out sa empleyado.

– Maghihintay ang kliyente habang ang mga karagdagang dokumento ay inihahanda.

– Lalagda ang mga aplikante sa Application for Marriage License at ang mga magulang o guardian ay lalagda naman sa Advice Upon Intended Marriage o Parental Consent of Marriage kung kailangan habang kinukunan ng litrato para sa dokumentasyon.

Matapos makumpleto ang aplikasyon, lalagda ang mga aplikante sa “date filed column” ng logbook.

– Magbayad sa Payment window ng CCR Office para sa Itinalagang bayarin at bibigyan sila ng claim stub.

10-days posting period

– Babalik ang kliyente pagkatapos ng 10 araw na posting period dala ang kanilang claim stub.

– Ipapakita ng kliyente ang kanilang claim stub sa releasing section at magbabayad ng dalawang piso para sa Marriage License at lalagda sa “date released column” ng logbook.

Ang dokumentong ini-request ay maari ng makuha.

RA 9485

(Anti-Red Tape Act)

Manual of Instructions

5 minuto

3-4 minuto

 15-20 minuto

 3-5 minuto

 3-6 minuto

5-7 minuto

1 minuto

3 minuto

1 minuto

3 minuto

P 300.00 (Application Fee)

P 2.00 (Marriage License)

END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top