Mobile Laboratory

FRONTLINE SERVICE: Mobile Laboratory

CONTACT PERSON: Georgina Bayani


DOCUMENTS NEEDED:  Kinakailangan may dala request form ang pasyente mula sa BHS Midwife o sa Doktor

SCHEDULE: 

MONTHLY SCHEDULE – 6:00 ng umaga – 2:00 ng hapon
ARAW LUGAR
Unang Lunes ng Buwan
BHS CAMAYSA
Ika- dalawa Lunes ng Buwan
BHS LALO
Ika-tatlong Lunes ng Buwan
BHS IPILAN
Ika-apat Lunes ng Buwan
BHS ISABANG
Unang Meyerkules ng Buwan
BHS ANOS
Ika- dalawa Meyerkules ng Buwan
BHS BAGUIO
Ika-tatlong Meyerkules ng Buwan
BHS CALUMPANG
Ika-apat Meyerkules ng Buwan
BHS WAKAS
Unang Biyernes ng Buwan
BHS LAKAWAN
Ika- dalawa Biyernes ng Buwan
BHS PALALE KANLURAN
Ika-tatlong Biyernes ng Buwan
BHS PALALE IBABA
Ika-apat Biyernes ng Buwan
BHS ILASAN

Para sa Complete Blood Chemistry : 
      ➤ Ang mga pasyente ay dapat dumating bago mag 6:oo ng umaga sa BHS.
      ➤ Ang pagkuha ng dugo ay isasagawa simula 6:00 ng umaga hanggang 7:00 ng umaga lamang.
      ➤ Ang mga pasyente na darating ng lampas sa 7:00 ng umaga hindi makukunan ng dugo sapagkat ito ay itinuturing na over fasting
      ➤ Sundin ang sumusunod na pag-fasting o hindi pagkain:
URI NG LABORATORY TEST ORAS NG FASTING
Fasting Blood Sugar (FBS)
6 – 8 oras
Lipid Profile
12 oras
Fasting Blood Sugar (FBS) and Lipid Profile
10 oras
      ➤ Para sa Complete Blood Count (CBC), Dengue Test (NS1), Hepatitis B surface antigen (HBSAG), Pregnancy Test (Urine) at Urinalysis ito po ay simula 6:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon.

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top