Pagbibigay ng tulong pabahay sa mga nasalanta ng kalamidad

SERBISYO: Pagbibigay ng tulong pabahay sa mga nasalanta ng kalamidad (Sunog o Bagyo)

TUNGKOL SA SERBISYO: Pagkakaloob ng daglian tulong pabahay (Emergency Shelter Assistance) sa mga Tayabasing biktima ng kalamidad (sunog, bagyo, baha at iba pa).

MATATANGGAP ANG SERBISYO: Lunes-Biyernes, 8:00 ng umaga – 5:00 ng hapon

KLIYENTE: Tayabasin na nakatira sa loob ng anim (6) na buwan at lehitimong botante at biktima ng kalamidad.


BABAYARAN: Wala

MGA KAILANGANG DOKUMENTO: 
• Sulat Kahilingan
• Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
• Sertipiko ng Rehistradong Botante
• Litrato ng nasirang tirahan (sunog o bagyo)
• Sertipiko buhat sa Bureau of Fire kapag nasunugan
• Sedula

KABUUANG ORAS NG PAG-AABYAD NG SERBISYO:  3 araw kung tulong pinansiyal, 5-10 araw kung materyales para sa paggagawa ng bahay

Kahit walang pasok pwedeng kontakin:
1. Irma C. Ilocario Brgy. Wakas 0932-923-5418/042-797-0896
2. Ederliza Macabenta Brgy. Lakawan 0950-381-1751
3. Jesusa Susana Zafranco Brgy. Ipilan 0923-288-3590
4. Maridel Ballard Brgy. Mateuna 0919-599-5294
5. Daniel Salvador Gariguez Brgy. Malaoa 0920-768-3891
6. Lilibeth C. Tadiosa Brgy. Lita 0931-100-2734
7. Ma. Sophia Bianca A. Luces Brgy. Lalo 0928-285-9922
8. Mary Jonabelle Llaneta Brgy. Palale Ibaba 0951-217-9041
9. Aronoel Saliendra Brgy. Anos 0907-370-2491
10. Sebastiana Cabuyao Brgy. Palale Ibaba 09513965932
11. Annalyn A. Banaag Brgy. Mateuna 0917-928-7157
12. Amelia N. Cabañas Brgy. Mateuna 09690205808
13. Myrna O. Tadiosa Brgy. Lawigue 09306626434
14. Sarah S. Naynes Brgy. Ibabang Alsam 09274032523
15. Susana B. Ligaya Brgy. Angustias Zone I 09334082643
16. Rowena L. Cabriga Brgy. Ilayang Palale 09071640521
17. Melanie Calayo Brgy. Baguio 0950-240-6650
18. Adelaila Cid Brgy. Tongko 0912-488-5952

HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

STEP PROCEDURES ACTION OFFICER PERSON IN CHARGE DURATION OF ACTIVITY FORM
1 Isumite ang dalang dokumento Tanungin kung ano ang pakay ng pagpunta o hinihinging tulong at pagsusuri ng dokumento na dala ng kliyente. Gng. Sebastiana Cabuyao/ G. Aronoel Saliendra 15 minuto
2 Pagsagot para sa mga personal na impormasyon Pagtatanong para sa paggagawa ng Social case Study Report (SCSR) Gng. Sebastiana Cabuyao/ G. Aronoel Saliendra 30 minuto Social Case Study Report
3 Paghihintay Paggagawa ng SCSR kung walang pagbisitang gagawin sa bahay ng kliyente Gng. Sebastiana Cabuyao/ G. Aronoel Saliendra 1 oras Social Case Study Report
4 Pagpapapirma Pagsusuri, Pagpapaapruba at pagbibigay ng SCSR Gng. Irma C. Ilocario 5 minuto Customer Service Feedback Form Form 1-end of transaction. Feedback form available in the offices
5 Pagpapapirma sa logbook na tinanggap ang serbisyo Gng. Sebastiana Cabuyao/ G. Aronoel Saliendra 1 minuto Form 2- random survey/walk-in compliant form available in PACD
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top