PAGGAWAD NG PWESTO (STALL)

FRONTLINE SERVICE: Paggawad ng Pwesto (Stall)

SCHEDULE OF AVAILABILITY OF SERVICE: Monday to Friday (8:00 AM to 5:00 PM)

WHO MAY AVAIL OF THE SERVICE: Lahat ng Maninindahan sa Pamilihang Bayan at Kompanyang Magsasagawa ng Promotional Activity sa Nasasakupan ng Pamilihang Bayan


DOCUMENTS NEEDED:  Para sa Maninindahan: Community Tax Certificate (Sedula) | Barangay Clearances Para sa Kompanya: Letter Request

PROCESSING TIME: 20minutes

FEES: Alinsunod sa Itinadhana ng Batas (Updated Revenue Code of the City of Tayabas, Province of Quezon) Tax Ordinance No. 18-001


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

STEP PROCEDURES PERSON IN CHARGE DURATION OF ACTIVITY
1 Magsadya sa Tanggapan ng Ingat- Yaman o sa Tanggapan ng Tagapamahala ng Pamilihang Lokal ng Tayabas upang alamin kung may bakanteng pwesto (Stall) sa nakapaskil sa bulletin board V. Garcia / E. Capistrano/ R. Constantino 10minutes
2 Kung mayroong bakante ng pwesto na nais ukupahin ay magbayad ng halagang isang daang piso ( P 100.00) para sa Application form sa Tanggapan ng Ingat-Yaman City Treasurer’s Collector
3 Sagutan/ Punan ang naulit na Application Form Kliyente
4 Papirmahan ang form sa Abugado (Person Administering Oath) Abugado
5 Hintayin ang araw ng paggagawad ng Stall ayon sa nakapaskil na Notice of Vacancy Kliyente
6 Magbayad ng Apatnapung Libong Piso ( P 40, 000.00) bilang Occupancy Rights Fee sa Tanggapan ng Ingat-Yaman City Treasurer’s Collector
7 Magbigay ang kliyente ng kopya ng naulit na Application form at Xerox ng resibong P100.00 at P40,000.00 sa Tanggapan ng Tagapamahala ng Pamilihang Lokal ng Tayabas R. Constantino M. Aloner 5minutes
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top