Pagkakaloob ng Nationally Uniformed ID

SERBISYO: Pagkakaloob ng Nationally Uniformed ID sa mga nakatatandang mamamayan (Senior Citizen) ng Tayabas, sa mga taong may kapansanan (Person With Disabilities) at sa mga Solo Parent

TUNGKOL SA SERBISYO: Bilang pagtupad sa itinakda ng batas ang bawat nakatatandang mamamayan, may kapansanan (PWD) at Solo Parent ay kailangang pagkalooban ng ID upang pakinabangan ang mga pribiliheyo at benepisyong nakapaloob dito.

MATATANGGAP ANG SERBISYO: 1-2 Linggo bago balikan ang ID

KLIYENTE: Tayabasin na nakatira sa loob ng anim (6)na buwan at lehitimomg botante na may edad 60 taon pataas (Senior Citizen), may kapansanan (PWD) at Solo Parent.


MGA KAILANGANG DOKUMENTO: 
• Senior Citizen
     ➤ Aplikasyon
     ➤ Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
     ➤ Sertipiko ng Rehistradong Botante
     ➤ Sertipiko ng Kapanganakan / Paminyagan
     ➤ Litrato: 2 piraso – 1×1

• PWDs (Person with Diasabilities)
     ➤ Aplikasyon (Philippine Registry Form for PWD)
     ➤ Sertipiko ng Kapansanan
     ➤ Sertipiko ng Rehistradong Botante
     ➤ Sertipiko ng Kapanganakan
     ➤ Bagong Sedula (CTC)
     ➤ Litrato: 2 piraso – 1×1

• Solo Parent
     ➤ Aplikasyon
     ➤ Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
     ➤ Sertipiko ng Rehistradong Botante
     ➤ Sertipiko ng Kapanganakan ng Anak o magulang na direktang pinangangalagaan at kasama sa tahanan.
     ➤ Bagong Sedula (CTC)
     ➤ Litrato: 2 piraso – 1×1

BABAYARAN: Wala

KABUUANG ORAS NG PAG-AABYAD NG SERBISYO: 30 minuto


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

STEP PROCEDURES ACTION OFFICER PERSON IN CHARGE DURATION OF ACTIVITY FORM
1 Isumite ang dokumento at patunayan ang nilalaman ng aplikasyon. Pagtatanong at pagsusuri ng dokumento na dala ng kliyente. Gng. Susana Ligaya/ Gng. Myrna Tadiosa/ Gng. Amelia Cabañas/ Bb. Chazelle Tadiosa 15 minuto Roster Form
2 Pagpirma Paghahanda ng Roster Form ng mga Aplikante Gng. Susana Ligaya/Gng. Myrna Tadiosa/ Gng. Amelia Cabañas/ Bb. Chazelle Tadiosa/ Gng. Aisa R. de Leon 30 minuto
3 Pagsusumite at pagkuha ng ID sa Lungsod ng Lucena Gng. Susana Ligaya/ Gng. Myrna Tadiosa 2 oras Identification Card (ID)
4 Paghahanda ng ID Gng. Susana Ligaya/ Gng. Aisa de Leon/ Gng. Chazelle Tadiosa 2 oras
5 Pagpapapirma Pag-apruba ng OSCA Chairman at Punong Lungsod (Senior Citizen ID)

Pag-apruba ng Punong Lungsod (PWD ID)

Pag-apruba ng CSWDO at Punong Lungsod
G. Pablito Cabuyao at Punong Lungsod 30 minuto Identification Card (ID)
6 Pagtanggap at pagpirma sa logbook na tinanggap ang serbisyo. Pagbibigay ng IDs at pagpapapirma sa logbook Gng. Susana Ligaya/ Gng. Myrna Tadiosa/ Gng. Chazelle Tadiosa 10 minuto
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top