Pagkakaloob ng tulong pinansyal para sa medikal, namatayan, atbp.

SERBISYO: Pagkakaloob ng tulong pinansyal para sa medikal, namatayan, pang-ayudang pagkain/gatas, at dagdag pabaon para sa mga mag aaral

MATATANGGAP ANG SERBISYO:  Setyembre-Hulyo Lunes – Biyernes Unang Sesyon- 8:00 ng umaga – 12 ng tanghali Ikalawang Sesyon – 1:00 ng hapon – 5:00 ng hapon


MGA KAILANGANG DOKUMENTO: 
• Sa Medikal
    ➤ Sulat Kahilingan na may notasyon o aprubado ng Punong Lungsod
    ➤ Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
    ➤ Sertipiko ng Rehistradong Botante
    ➤ Sertipiko galing ospital o doctor na gumagamot/reseta ng pirmadong doctor/ kuwenta ng Pagbabayaran ng Ospital
    ➤ Bagong sedula at valid ID

• Sa Namatayan
    ➤ SulatKahilingan na may notasyon o aprubado ng Punong Lungsod
    ➤ Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
    ➤ Sertipiko ng Rehistradong Botante
    ➤ Sertipiko ng Pagkamatay buhat sa LCR
    ➤ Bagong sedula at valid ID

• Sa Pang-ayudang Pagkain/Gatas
    ➤ Sulat Kahilingan na may notasyon o aprubado ng Punong Lungsod
    ➤ Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
    ➤ Sertipiko ng Rehistradong Botante
    ➤ Rekomendasyon buhat sa Tanggapan ng Nutrisyon at Doktor
    ➤ Bagong sedula at PWD ID

• Sa Dagdag Pabaon para sa mga Mag-aaral
    ➤ Sulat Kahilingan na may notasyon o aprubado ng Punong Lungsod
    ➤ Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
    ➤ Sertipiko ng Rehistradong Botante
    ➤ Pagpapatunay na nakatala sa iskul ngayong pasukan / marka ng Nakaraang Pasukan o Report Card / Kuwenta ng Pagbabayaran sa Iskul
    ➤ Bagong sedula at valid ID

KABUUANG ORAS NG PAG-AABYAD NG SERBISYO:  1 hanggang 2 oras


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

STEP PROCEDURES ACTION OFFICER PERSON IN CHARGE DURATION OF ACTIVITY FORM
1 Isumite ang dokumentong may notasyon o aprubado ng Punong Lungsod at magfill-up ng intake sheets Tanungin kung ano ang pakay ng pagpunta o hinihinging tulong at pagsusuri ng dokumento na dala ng kliyente Gng. Sebastiana Cabuyao/G. Aronoel Saliendra 30 minuto Intake Sheet
2 Pagsagot para sa mga personal na impormasyon Pagtatanong para sapaggagawa ng Social Case Study Report (SCSR) 30 minuto Social Case Study Report
3 Paghihintay Paggagawa ng SCSR, OBR at Voucher 30 minuto OBR / Voucher
4 Paghihintay Pagsusuri at Pagpapaapruba ng SCSR Gng. Liza Macabenta/ Gng. Irma C. Ilocario 1 minuto Customer Service Feedback Form: Form 1 – ‘end of transaction’ feedback form available in the offices

Form 2 – random survey / walk in 7complaint form available in PACD.
5 Pagpapapirma Pagtuturo ng kasunod na gagawin para sa pagproproseso ng papel 5minuto(hindi kasali ang transaksyon sa ibang opisina tulad ng OCM, CBO, CAO at MTO)
6 Pagpirma sa log book na tinanggap ang serbisyo
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top