Pagkakaloob ng tulong pinansyal

SERBISYO: Pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga lolo at lola (Senior Citizen), Person With Disabilities (PWD) at Solo Parent

TUNGKOL SA SERBISYO: Espesyal na serbisyong ipinagkakaloob kay lolo at lola, may kapansanan o Person With Disability (PWD) at Solo Parent na nagdaos ng kanilang kaarawan bilang dagdag tulong para tugunan ang mga pangunahing pangangailangan.

MATATANGGAP ANG SERBISYO: Tuwing ikalawang buwan; 8:00 ng umaga – 5:00 ng hapon batay sa nakatakdang iskedyul.

KLIYENTE: Nakatatandang Tayabasin na 60 taon pataas; may Senior Citizen ID, may kapansanan o Person With Disability (PWD) na may PWD ID at Solo Parent na may Solo Parent ID na nakatira sa loob ng anim (6) na buwan at lehitimong Tayabasin


MGA KAILANGANG DOKUMENTO: 
• Senior Citizen
• Bagong Sedula (CTC)
• Sulat pahintulot mula sa SC/PWD/ Solo Parent kapag hindi siya ang personal na kukuha ng benepisyo.

BABAYARAN: Wala

KABUUANG ORAS NG PAG-AABYAD NG SERBISYO: 1-2 oras


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

STEP PROCEDURES ACTION OFFICER PERSON IN CHARGE DURATION OF ACTIVITY FORM
1 Isumite ang dalang dokumento Pagsusuri at pag-aapruba ng dokumento na dala ng kliyente Gng. Melanie Calayo/ Gng. Susana Ligaya/ Gng. Myrna Tadiosa/ Bb. Chazelle Tadiosa 5 minuto OBR/Voucher, Payroll
2 Paghihintay at Pagtanggap Pagpirma sa Payroll at Pamamahagi ng Tulong Punong Lungsod/ Gng. Melanie Calayo/ Gng. Susana Ligaya/ Gng. Myrna Tadiosa/ Bb. Chazelle Tadiosa/ Disbursing Officer (from Treasurer’s office) 1-2 oras Payroll

Customer Service Feedback Form Form 1-end of transaction. Feedback form available in the offices

Form 2- random survey/walk-in compliant form available in PACD
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top