Pagrerehistro ng mga Court Orders/Decrees at Pagrerequest ng Annotated Record

FRONTLINE SERVICE: Pagrerehistro ng mga Court Orders/Decrees at Pagrerequest ng Annotated Record

DOCUMENTS NEEDED: 

REQUIREMENTLEGAL BASIS

– Certified Copy ng Court Order

– Certificate of Finality

– Certificate of Authenticity of Court Decree

– Certificate of Registration of Court Order

R.A 9048

(Clerical

 Error Law)

 R.A 10172

R.A 7160

(Local government Code)

 R.A 9485

(Anti-red Tape Act)

R.A. 3753

Checklist from PSA


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

CLIENT STEPS/PROCEDURES AS INDICATED IN THE CITIZEN’S CHARTERLEGAL BASISTOTAL PROCESSING TIMETOTAL FEES TO BE PAID

– Tutungo ang kliyente sa Clientele assistance Desk dala ang filled-out request form

– Assessment ng mga requirements. Ang kliyente ay bibigyan ng color coded number card kalakip ang Clientele feedback form.

– Isusulat ng kliyente ang kanyang mga impormasyon sa left lower box ng Clientele Assistance Form (Pangalan, Address at Contact Number)

– Tatawagin ang numero ng kliyente at ibibigay sa nakatalagang empleyado ang clientele assistance form at mga dokumento.

Pagpi-presenta ng dokumento:

 – Ibibigay ang mga dokumento para sa assessment. Kailangang maipakita ng kliyente ang Certified Copy ng Court Decree/Order mula sa korteng nag-iisue at iba pang dokumentong kalakip nito.

– Maghihintay ang kliyente habang ina-assess ang mga dokumento.

– Magbabayad sa Payment Window ng CCR para sa itinalagang bayarin

– Ipagbibigay alam sa kliyente na kailangan munang iverify sa korteng nag-issue at sa M/CCR ang mga dokumento kung saan ito narehistro bago ito iproseso.

——————————————————————–

Beripikasyon ng Court Decree/Order at iba pang dokumento sa kinauukulang ahensya kung saan ito nanggaling at narehistro.

——————————————————————–

– Ihahanda ng itinilagang empleyado ang mga dokumento para sa endorsement at ipapasa para sa final review ng dokumento bago lagdaan ng Tagatalang Sibil.

– Isang araw matapos lagdaan ng Taga Talang Sibil ay pagbibigay-alam sa kliyente kung maaari ng kunin ang kopya ng endorsement para magkaroon ng annotated copy ng dokumento sa security paper mula sa PSA

RA 7160

 RA 9485

 Checklist from PSA

5 minuto

10-15 minuto

10-20 minuto

3-5 minuto

5-10 minuto

GAP

15-20 minuto

10-15 minuto

Adoption (Foreign & local)- P1,000.00

 Change of Name- P500.00

Naturalization- P1,000.00

 Annulment of Marriage- P500.00

 Declaration of Void Marriage-P500.00

 Legal Separation- P500.00

 Guardianship- P200.00

 Judicial Determination of Filiations- P300.00

END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top