Pagrerehistro ng mga Instrumentong Legal (Registration of Legal Instruments)

FRONTLINE SERVICE: Pagrerehistro ng mga Instrumentong Legal (Registration of Legal Instruments)

DOCUMENTS NEEDED: 

REQUIREMENTLEGAL BASIS

Legitimation/RA 9858:

 – Birth Certificate (PSA Copy)

– Marriage Contract ng Magulang (PSA/Certified Copy)

– CENOMAR ng Magulang

– Affidavit of Legitimation

-Valid ID

-Affidavit of Admission of Paternity (kung kinakailangan)

RA 9255 (previously Registered):

– Birth Certificate (PSA Copy)

– Affidavit of Admission of Paternity

– Affidavit to Use the Surname of the Father

– Valid ID at Cedula ng Magulang

R.A 7160

(Local government Code)

 R.A 9485

(Anti-red Tape Act)

R.A 9858

(An Act providing  for the legitimation of children born to parents below marrying age)

 RA 9255

( an act allowing illegitimate children to use the surname of their father)

Checklist from PSA


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

CLIENT STEPS/PROCEDURES AS INDICATED IN THE CITIZEN’S CHARTERLEGAL BASISTOTAL PROCESSING TIMETOTAL FEES TO BE PAID

– Tutungo ang kliyente sa Clientele assistance Desk dala ang filled-out request form

– Assessment ng mga requirements. Ang kliyente ay bibigyan ng color coded number card kalakip ang Clientele feedback form.

– Isusulat ng kliyente ang kanyang mga impormasyon sa left lower box ng Clientele Assistance Form (Pangalan, Address at Contact Number)

– Tatawagin ang numero ng kliyente at ibibigay sa nakatalagang empleyado ang clientele assistance form at mga dokumento.

Pagpi-presenta ng dokumento:

– Ibibigay ng kliyente ang mga dokumento (current year issue) para sa assessment.

– Maghihintay ang kliyente habang ina-assess ang mga dokumento

– Magbabayad sa Payment Window ng CCR para sa itinalagang bayarin

– Ihahanda ng itinilagang empleyado ang mga dokumento para sa endorsement at ipapasa para sa final review ng dokumento bago lagdaan ng Tagatalang Sibil.

——————————————————————

– Sa nalolooban ng limang araw, ipapadala sa PSA Lucena ang dokumento at mga kalakip nito para sa proseso ng annotation ng birth certificate, kasabay ng iba pang dokumento.

——————————————————————

– Isang araw matapos iendorse ang dokumento sa PSA Lucena ay ipagbibigay-alam sa kliyente ang skedyul na ibinigay ng PSA para sa follow up.

——————————————————————

Lalagda ang kliyente sa logbook para sa releasing ng dokumento at stub.

RA 7160/ RA 9485

 RA 9858

 RA 9255

 Checklist from PSA

5 minuto

10-15 minutes

3-5 minutes

25-30 minutes

GAP

5-10 minuto

5 minuto

Registration of Legal Instrument – P300.00

 Legitimation- P400.00

 RA 9255 (previously registered) P300.00

 Election of Philippine Citizenship- P100.00

 Emancipation of Minor- P300.00

Repatriation- P1,000.00

 Foundling- P500.00

END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top