Pagtanggap ng bata o kliyente sa crisis center

SERBISYO: Pagtanggap ng bata o kliyente sa crisis center

TUNGKOL SA SERBISYO: Pansamantalang pagkupkop sa mga bata at kababaihang biktima ng pang-aabuso at Domestic Violence na nangangailangan ng pansamantalang matutuluyan.

MATATANGGAP ANG SERBISYO: Lunes-Biyernes, 8:00 ng umaga – 5:00 ng hapon

KLIYENTE: Mga batang Tayabasin at kababaihang biktima ng pang-aabuso na walang matutuluyang magulang o kamag-anak


BABAYARAN: Wala

MGA KAILANGANG DOKUMENTO: 
• Rekomendasyon galing sa Brgy. Chairperson at aprubado ng City Social Welfare & Development Officer (CSWDO)
• Sertipiko ng Rehistradong Botante

KABUUANG ORAS NG PAG-AABYAD NG SERBISYO:  1 hanggang 2 oras

Kahit walang pasok pwedeng kontakin:
1. Irma C. Ilocario Brgy. Wakas 0932-923-5418/042-797-0896
2. Jesusa Susana C. Zafranco Brgy. San Isidro Z-2 09232883590
3. Daniel Salvador Gariguez Brgy. Malaoa 0920-768-3891
4. Aronoel Saliendra Brgy. Anos 09073702491

HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

STEP PROCEDURES ACTION OFFICER PERSON IN CHARGE DURATION OF ACTIVITY FORM
1 Isumite ang dokumento sa CSWDO Pagtatanong at pagsusuri ng dokumento na dala ng kliyente. Kung kwalipikado bigyan ng referral kalakip ang dokumentong dala papunta sa Crisis Center Gng. Irma Ilocario 30 minuto Customer Service Feedback Form: Form 1 – ‘end of transaction’ feedback form available in the offices Form 2 – random survey / walk in complaint form available in PACD.
2 Magtungo sa Tayabas Crisis Center Tanggapin at suriin ang mga dalang dokumento at itala sa talaan ang pangalan. Gng. Susan Zafranco/ G. Daniel Salvador Gariguez/ G. Aronoel Saliendra House Parent 30 minuto
3 Pagsagot ng mga impormasyon para sa Pagtanggap (Admission Form) Suriin kung kumpleto ang sagot Dr. Maria Graciela De Leon / Dr. Hernando C Marquez 20 minuto
4 Pagsagot para sa mga personal na impormasyon para sa Social Case Study Report (SCSR) Pagtatanong para sa pagsasagawa ng Social Case Study Report (SCSR) Gng. Susan Zafranco/ G AronoelSaliendra 1 oras
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top