Pagtatala ng Kasal

FRONTLINE SERVICE: Pagtatala ng Kasal

DOCUMENTS NEEDED: 

REQUIREMENTLEGAL BASIS

Para sa Timely Registration:

-Apat na orihinal na kopya ng Marriage Contract

-Kopya ng Lisensya ng Kasal

-Vaid ID ng alin man sa mag-asawa

-Kopya ng CRASM ng soleminizing Officer (para sa mga Pastor)

Para sa Delayed Registration:

-Apat na orihinal na kopya ng Marriage Contract

-Kopya ng Lisensya ng Kasal (Kung meron)

-Marriage Certificate o Katibayan ng Kasal mula sa simbahan/ sekta kung saan ang kasal ay naganap

-Negative Result mula sa PSA (Kung ang kasal ay naganap ng higit sa isang taon)

-Affidavit of 2 Disinterested Person para sa Delayed registration

-Kopya ng CRASM ng soleminizing Officer (para sa mga Pastor)

-Vaid ID at sedula ng alin man sa mag-asawa

Para sa kasal na naganap sa mga lugar na hindi

nakasaad sa itinakda ng batas

-Sulat kahilingan ng magkapareha na nakasaad ang mga sumusunod na detalye:

  1. Petsa ng kasal
  2. Lugar ng kasal
  3. Pagsang-ayon ng solemnizing officer
  4. Ang sulat kahilingan ng magkapareha ay kailangang notaryado.

R.A 9485

(Anti-red Tape Act)

 R.A 3753

(Civil Registration Law)

 AO No.1 s.1993

(IRR-3753)

Civil code of Marriage Art 57


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

CLIENT STEPS/PROCEDURES AS INDICATED IN THE CITIZEN’S CHARTERLEGAL BASISTOTAL PROCESSING TIMETOTAL FEES TO BE PAID

– Tutungo ang kliyente sa Clientele Assistance Desk dala ang Marriage Contract para sa pagpaprehistro nito.

– Assessment ng mga dokumento: Ang kliyente ay bibigyan ng color coded number card kalakip ang Clientele feedback form.

– Isusulat ng kliyente ang kanyang mga impormasyon sa left lower box ng Clientele Assistance Form (Pangalan, Address at Contact Number).

Kung ang dokumento ng Kasal ay ipaparehistro sa loob ng 15 araw mula sa pesta ng pagpapakasal, ito ay mabibilang sa Timely Registration:

 -Itsi-check ng empleyado ang Marriage Contract sa Lisensya ng Kasal para sa pagtutugma ng mga detalye. Ang AML record ay makikita sa Manual Archive o kaya ay sa Scanned Copy ng AML.

-Kung ang Lisensya ng Kasal ay na-issue ng ibang bayan o lunsod, ito ay dapat kalakip ng dokumento ng kasal upang ma-i-check din.

– Ikukumpirma ng kliyente ang lahat ng datos kung ito ay tama.

– Magbayad sa Payment window ng CCR Office para sa itinalagang bayarin.

– Maghihintay ang kliyente habang ang dokumento ay inihahanda.

– Ipapakita ng kliyente ang kanyang claim slip at lalagda sa logbook sa releasing section.

Ang mga dokumentong ini- request ay maari ng makuha.

 

—————————————————————–

Kung ang dokumento ng Kasal ay ipaparehistro matapos ang 15 araw mula sa pesta ng pagpapakasal, ito ay mabibilang sa Delayed Registration:

—————————————————————–

– Para sa delayed registration, sampung (10) araw ang ipaghihintay para sa posting period nito maliban sa araw ng pagtanggap at pagrelease ng dokumento.

– Babalik ang kliyente sa araw na itinakda.

– Maghihintay ang kliyente habang ang dokumento ay inihahanda.

– Ipapakita niya ang kanyang claim slip at lalagda sa logbook sa releasing section.

Ang mga dokumentong ini- request ay maari ng makuha.

Paalala:

Kung hindi maproproseso ang dokumentong hinihingi ng kliyente sa itinakdang panahon, ang Clientele assistance form ay magsasaad ng dahilan kung bakit hindi maproseso ang dokumento at ang mga posibleng solusyon at rekomendasyon upang matapos ang pagproseso ng dokumento. Gayundin, ito ay magsisilbing feedback  at evaluation form para sa tanggapan.

RA 9485

(Anti-Red Tape Act)

 Manual of Instructions

5  minuto

5 minuto

3 minuto

5-10 minuto

1 minuto

GAP

P 50.00 (Registration Fee)

P 150.00 (Registration Fee)

END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top