Pagtatama ng Maling Impormasyon

FRONTLINE SERVICE: Petisyon sa Pagtatama ng Maling Baybayin (Petition for Correction of Clerical Error (CCE)
Petisyon para sa Pagpapalit ng Pangalan (Petition for Change of First Name (CFN)-RA9048
Petitsyon sa Pagtatama ng Maling Petsa sa Kasarian (Correction of Sex)
Petisyon sa Pagtatama ng Maling Petsa ng Kapanganakan (Correction of Date of Birth)-RA 10172

DOCUMENTS NEEDED: 

REQUIREMENTLEGAL BASIS

– Ang mga kaukulang dokumento na kakailanganin para sa pagpoproseso ng “problem document” ay base sa kung anong pagtatama ng maling baybayin, Pagpapalit ng Pangalan, Maling Kasarian at Maling Petsa ng Kapanganakan na isinangguni ng kliyente.

R.A 9048

(Clerical

 Error Law)

 R.A 10172

(Amendment)

 R.A 7160

(Local government Code)

 R.A 9485

(Anti-red Tape Act)


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

CLIENT STEPS/PROCEDURES AS INDICATED IN THE CITIZEN’S CHARTERLEGAL BASISTOTAL PROCESSING TIMETOTAL FEES TO BE PAID

– Tutungo ang kliyente sa Clientele Assistance Desk dala ang mga kaukulang requirements sa pag-a apply ng Petisyon sa Pagtatama ng Maling Baybayin, Pagpapalit ng Pangalan, Maling Kasarian, Maling Petsa ng Kapanganakan at iba pang maling tala na maaring maitama.

– Ang kliyente ay bibigyan ng color coded number card kalakip ang Clientele feedback form.

– Isusulat ng kliyente ang kanyang mga impormasyon sa left lower box ng Clientele Assistance Form (Pangalan, Address at Contact Number).

– Tatawagin ang numero ng kliyente at ibibigay sa nakatalagang empleyado ang lahat ng kailangang dokumento, na current year issue kalakip ang filled -out clientele feedback form.

– Assessment ng “problem document. Pag-iissue ng mga kaukulang requirements.

– – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – –

– Pagsusumite ng mga kaukulang requirements (current year issue).

– Re-assessment ng mga isinumiteng requirements.

– Magbabayad ang kliyente ng kaukulang bayarin sa Payment Window ng CCR

Ihahanda ng itinalagang empleyado ang aplikasyon ng petisyon.

– Dadalhin ng kliyente ang ginawang petisyon kalakip ang mga requirements sa CCR para sa pinal na pagrereview at subscription.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – –  – – – – – – –   

10 ARAW NA POSTING PERIOD

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – –

– Ihahanda ng itinilagang empleyado ang mga natitirang dokumento kalakip ang mga mga sertipikasyon ng mga kinakailangan upang tuluyang madesisyunan at lagdaan ng Taga Talang Sibil ang petisyon.

– – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – –

– Dadalhin ang petisyon sa Legal Services (PSA Complex, Quezon City) for approval

-Hihintayin ang resulta ng isinumiteng petisyon mula sa Legal Services

——————————————————————

 – Isang araw matapos matanggap ang kopya ng desisyon ng isinumiteng petisyon mula sa PSA maaring gawin ang alinman sa mga sumusunod:

– Sa pagkakataong ma-impugned ang petition maaring mag-file ng motion for reconsideration kalakip ang mga karagdagang dokumentong hinihingi ng PSA.

Kung affirmed/approved ang petisyon, ihahanda ng itinilagang empleyado ang mga dokumento para sa endorsement ng finality at ipapasa para sa final review ng dokumento bago lagdaan ng Tagatalang Sibil.

 – Sa nalolooban ng limang araw ay Ipagbibigay-alam sa kliyente na maaari ng kunin ang kopya ng endorsement para sa susunod na proseso ng pagkakaroon ng annotated copy ng dokumento sa security paper mula sa PSA.

(Anti-Red Tape Act)

 R.A 9048

R.A 10172

5 minuto

5 minuto

5-10 minuto

15 minuto

3 minuto

10-15 minuto

15-25 minuto

10-20 minuto

3-5 araw

 1 araw

2-3 araw

5 minuto

Filing ng CFN- P 3,000.00 + Publication Fee

 

Filing CCE- P1,000.00

 

Correction of sex P3,000.00 + Publication Fee

 

Correction of Date of Birth P 3, 000.00 + Publication Fee

 

CFN at Correction of Sex (Combo)- P3,000.00 + Publication Fee

 

CCE at Correction of Sex/Correction of date of Birth (Combo)- P3,000.00 + Publication Fee
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top