Pahiram puhunan

SERBISYO: Pahiram puhunan sa ilalim ng programang Self-Employment Assistance (SEAP)

TUNGKOL SA SERBISYO: Pahiram puhunan sa mga Tayabasin na nangangailangan ng tulong partikular sa mga may maliliit na negosyo o bago pa lang magtatayo ng negosyo upang magkaroon ng karagdagang kita at matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya.

MATATANGGAP ANG SERBISYO: Lunes-Biyernes, 8:00 ng umaga – 5:00 ng hapon

KLIYENTE: Tayabasin na nakatira sa loob ng anim (6) na buwan at lehitimong botante na may Pinamamahalaang maliit na negosyo.


MGA KAILANGANG DOKUMENTO: 
• Sulat Kahilingan na may notasyon o aprubado ng Punong Lungsod
• Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
• Sertipiko ng RehistradongBotante
• Tala tungkol sa gagawing negosyo o Disenyo ng Negosyo
• Bagong sedula (CTC)
• Sertipiko ng Doktor kung ang negosyo ay kung ukol sa pagkain.

KABUUANG ORAS NG PAG-AABYAD NG SERBISYO:  1 hanggang 2 oras


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

STEP PROCEDURES ACTION OFFICER PERSON IN CHARGE DURATION OF ACTIVITY FORM
1 Isumite ang dokumentong may notasyon o aprubado ng Punong Bayan Tanungin kung ano ang pakay ng pagpunta o hinihinging tulong at pagsusuri ng dokumento nadala ng kliyente Bb. Amelia Cabaῆas 15 minuto
2 Pagsagot para samga personal na impormasyon Pagtatanong para sa paggagawa ng Case Plan Bb. Amelia Cabaῆas 30 minuto Case Plan
3 Paghihintay Paggagawa ng Case Plan, OBR at Voucher Bb. Amelia Cabaῆas 1 oras Case Plan/ OBR/ Voucher
4 Paghihintay Pagsusuri at Pagpapaapruba ng Case Plan Gng Irma Ilocario 5 minuto
5 Pagpapapirma Pagtuturo ng kasunod na gagawin para sa pagproproseso ng papel Bb. Amelia Cabaῆas 10 minuto (di kasama ng transaksyon sa ibang opisina tulad ng MTO) Customer Service Feedback Form: Form 1 – ‘end of transaction’ feedback form available in the offices

Form 2 – random survey / walk in complaint form available in PACD.
6 Pagtanggap at pagpirmasa logbook na tinanggap ang serbisyo Pagbibigay ng Pahiram Puhunan at pagpapapirmasa logbook Bb. Amelia Cabaῆas 10 minuto (tuwing huwebes lamang)
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top