Pre-Marriage Orientation & Counseling (PMOC) Seminar

FRONTLINE SERVICE: Pre-Marriage Orientation & Counseling (PMOC) Seminar

DOCUMENTS NEEDED: 

REQUIREMENTLEGAL BASIS
Endorsement  na manggagaling  sa CCRO: Registration Division kalakip ang mga na-tsek na kaukulang requirements ng aplikante.

JMC 2018-01

( Revised Pre-Marriage Orientation and Counseling program and implementing guidelines of 2018)

 PD 965

(FPRP)

 AO no. 1 s.1993 Rule 48 sec.3

Art. 14 of the Family Code

 AO no. 1 s.1993 Rule 48 sec.4

Art. 14 of the Family Code

 RA 10354

(RPFP)

 JMC 2018-01


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

CLIENT STEPS/PROCEDURES AS INDICATED IN THE CITIZEN’S CHARTERLEGAL BASISTOTAL PROCESSING TIMETOTAL FEES TO BE PAID

Pagre-request :

Ang aplikasyon ng lisensya ng kasal ng aplikante ay iendorso ng CCRO: Registration Division sa CCRO: Population and Statistics Division upang mairehistro sa Pre-Marriage Orientation and Counselling (PMOC) Seminar.

*Tatawagan ng nakatalagang empleyado ang numerong ibinigay ng aplikante para magawan ng group chat.

– Magsasagot parehas ng online Marriage Expectation Inventory Form (MEIF).

– Ipapadala sa empleyado ang natapos na MEIF.

– I-verify ng nakatalagang empleyado ang sinagutang MEIF.

– Iinterviewhin ng nakatalagang empleyado ang    magkapareha para sa couples profile sa pamamagitan ng video call/phone call.

– Pipili ang aplikante ng iskedyul ayon sa kanilang availability.

*Isinasagawa tuwing araw ng Martes na may pasok ang mga tanggapan.

– Pre-Marriage Orientation– hanggang 15 pares para sa lahat ng edad.

–     Pre-Marriage Counseling – hanggang 6 na pares para sa 1 o parehas na nasa edad 18-25 taong gulang ang aplikante.

– Magbabayad ang aplikante sa Payment Window ng CCRO.

– Bibigyan ng instruction ang aplikante sa araw ng kanilang iskedyul na napili, oras at lugar na pagdadausan.

– I-aasses ng nakatalagang empleyado ang natapos na MEIF.

– Babalik ang pares na aplikante sa araw ng kanilang iskedyul sa ika-7:30 ng umaga.

– Dadalo ang lahat ng edad sa Pre-Marriage Orientation.

– Ihahanda ng nakatalagang empleyado ang Certificate of Compliance habang nasa sesyon ang mga aplikante.

– Ipamamahagi ang Certificate of Compliance pagkatapos ng sesyon.

– Babalik ang pares na aplikanteng 18-25 taong gulang para dumalo sa sesyon ng Pre-Marriage Counseling na pangangasiwaan ng accredited counselor.

– Ihahanda ng nakatalagang empleyado ang Certificate of Pre-Marriage Counseling habang nasa sesyon ang mga aplikante.

– Ipamamahagi ang Certificate of Compliance pagkatapos ng sesyon.

Ang sertipikong iginawad ay maaari ng ipasa  sa CCRO: Registration Division kalakip ng mga kaukulang requirements para sa Aplikasyon ng Lisensya ng Kasal.

JMC 2018-01

( Revised Pre-Marriage Orientation and Counseling program and implementing guidelines of 2018)

PD 965-FPRP

RA 10354-RPFP

5  minuto

 

 3 minuto

3 minuto

2 minuto

1 oras

3-4 oras

4-5 oras

P60.00
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top