Community E-Center Office

Community E-Center Office

MANDATE:

Community eCenter is a facility that provides public affordable access to information and communications technology ICT-based services such as Internet, e-mails, computer training, distance learning, online services and other kinds of services/information beneficial to the community and application for education, personal, social and economic development.

VISION:

Kaakibat ng proyektong pangkaunlaran ng Tayabas, ay aming masidhing ipapatupad ang abot-kaya at mataas na kalidad na serbisyong pangteknolohiya salarangan ng impormasyon at pakikipag talastasan sa animnaput anim na barangay ng bayan.

MISSION:

Bukas.. at sa mga taon pang darating ay aming natatanaw ang isang maunlad at matatag na Community e Center na nagsusulong ng mataas na kalidad at abot-kayang ICT para sa mga Tayabasin.

Contact Details:

Section Head

MARVIN A. JACELA

IT Officer I

Tayabas City Community E-Center Office

  • Groud floor, Casa de Comunidad Building, J. P. Rizal St., Brgy. San Roque Zone I, City of Tayabas
  • (042) 793-3756
  • tayabascec@gmail.com

List of Services

1. Digital Literacy Training
2. Internet Surfing
3. eGov services

Group 318

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top