PABATID MULA SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD

PABATID MULA SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD
03 Nov 2023

News

PABATID MULA SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD


SA DARATING PONG IKA-14 , 15, 16, 21, 22, 23, 28 AT 29 NG NOBYEMBRE 2023 AY MAGDARAOS NG PAMPUBLIKONG PAGDINIG ANG SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA PANGUNGUNA NG SP COMMITTEE ON WAYS ANG MEANS KAUGNAY NG ISINASAGAWANG PAGSASAPANAHON (UPDATING) AT PAGSASAAYOS (REVISION) NG UMIIRAL NA REVENUE CODE NG PAMAHALAANG LOKAL. ANG NAULIT PONG PAGDINIG AY BIBIGYANG DAANAN AYUN SA MGA SUMUSUNOD NA ISKEDYUL:
 
NOV. 14, 2023 | CASA COMUNIDAD DE TAYABAS | 8:30 NG UMAGA
Sector na didinggin: MGA NEGOSYANTE AT RESIDENTE NG BRGY. ANGELES Z1 TO Z4, WAKAS, TONGKO, ILAYANG NANGKA AT IBABANG NANGKA
 
NOV. 15, 2023 | TRAINING ROOM 2, New City Hall Complex, Brgy. Baguio | 8:30 NG UMAGA
Sector na didinggin: MGA NEGOSYANTE AT RESIDENTE NG BRGY. OPIAS, DAPDAP, LALO, IBAS AT CAMAYSA
 
NOV. 16, 2023 | TRAINING ROOM 2, New City Hall Complex, Brgy. Baguio | 8:30 NG UMAGA
Sector na didinggin: CHAMBER OF COMMERCE, ACCREDITED CSOs and HOMEOWNERS ASSOCIATIONS
 
NOV. 21, 2023 | CALUMPANG ELEMENTARY SCHOOL | 9:00 NG UMAGA
Sector na didinggin: MGA NEGOSYANTE AT RESIDENTE NG BRGY. ANOS, POTOL, CALUMPANG, ISABANG, MAYUWI, KAN. DOMOIT, SIL. DOMOIT, GIBANGA, ILA. BUKAL AT IBA. BUKAL
 
NOV. 22, 2023 | LAKAWAN COVER COURT | 9:00 NG UMAGA
Sector na didinggin: MGA NEGOSYANTE AT RESIDENTE NG BRGY. MATEUNA, LAKAWAN, LAWIGUE, ILA. ALSAM, IBA. ALSAM, MATE, PANDAKAKI AT AYAAS
 
NOV. 23, 2023 | KANLURANG PALALE BRGY. HALL | 9:00 NG UMAGA
Sector na didinggin: MGA NEGOSYANTE AT RESIDENTE NG BRGY. MASIN, ILA. ILASAN, IBA. ILASAN, VALENCIA, TALOLONG, KAN. PALALE, ILA. PALALE, IBA. PALALE AT SIL. PALALE
 
NOV. 28, 2023 | TRAINING ROOM 2, New City Hall Complex, Brgy. Baguio | 8:30 NG UMAGA
Sector na didinggin: MGA NEGOSYANTE AT RESIDENTE NG BRGY. BAGUIO, MALAO-A, CALANTAS, IPILAN, ALITAO, SAN ROQUE Z1-Z2, SAN ISIDRO Z1-Z4
 
NOV. 29, 2023 | CASA COMUNIDAD DE TAYABAS | 8:30 NG UMAGA
Sector na didinggin: MGA NEGOSYANTE AT RESIDENTE NG BRGY. ANGUSTIAS Z1-Z4, SAN DIEGO Z1-Z4, BANILAD, KAN. AT SIL. KATIGAN, POOK, ALUPAY AT TAMLONG
 
BUNSOD PO NG GAWAING ITO, ANG LAHAT NG NABANGGIT NA KABILANG SA SEKTOR AY INAANYAYAHANG DUMALO AT MAKIISA SA NAULIT NA PAGDINIG UPANG MAIPAHAYON PO NINYO ANG INYONG OPINYON AT SALOOBIN HINGGIL SA NABANGGIT NA PANUKALANG PAGSASABATAS.
SHARE ON
Scroll to Top