PABATID SA PUBLIKO

PABATID SA PUBLIKO
07 Feb 2024

News

PABATID SA PUBLIKO

PABATID SA PUBLIKO
 
MAY BISA NA ANG TAX ORDINANCE NO. 23-001 (UPDATED REVENUE CODE OF THE CITY OF TAYABAS), AT NAGSIMULA NANG IPATUPAD ANG MGA PROBISYON NA NAKAPALOOB DITO NOONG FEBRUARY 6, 2024.
 
ITO AY MATAPOS GANAP NA MATUGUNAN ANG ITINATAGUBILING PAGLALATHALA SA MGA LOKAL NA SIRKULASYON NOONG FEBRUARY 5, 2024.
 
IPINABABATID PA RIN NA GANAP NA ITONG NARATIPIKAHAN NG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NOONG FEBRUARY 5, 2024 SA BISA NG RESOLUTION NO. 2023-133.
 
KABILANG SA MGA PROBISYON NG NASABING ORDINANSA ANG MGA PAGBABAGO SA HALAGA NG ILANG MGA BAYARIN, MGA KARAGDAGANG SERBISYO AT PRODUKTONG MAY KARAMPATANG BAYARIN, MGA EXEMPTIONS AT PANUNTUNAN.
 
MAAARING MABASA ANG NILALAMAN NG UPDATED REVENUE CODE OF THE CITY OF TAYABAS SA MGA SIPING NAKAPASKIL SA MGA TAHAW NA LUGAR SA NASASAKUPAN NG TAYABAS O MAAARING KUMUHA NG SIPI SA TANGGAPAN NG KALIHIM NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD PARA SA INYONG LUBOS NA KAALAMAN.
SHARE ON
Scroll to Top