Yanong iging maging TAYABASIN, may FREE PUBLIC WIFI dini sa amin!

Yanong iging maging TAYABASIN, may FREE PUBLIC WIFI dini sa amin!
11 Apr 2024

News

Yanong iging maging TAYABASIN, may FREE PUBLIC WIFI dini sa amin!

Yanong iging maging TAYABASEN, may FREE PUBLIC WIFI dini sa amin!

Sa pamamagitan ng inyo pong lingkod, Mayor Lovely Reynoso-Pontioso, ipinatutupad ng proyektong ito na agarang matiyak na ang lahat ng 66 na barangay ay magkakaroon ng Tayabas Free Public Wi-Fi.


SHARE ON
Scroll to Top